Varsling på den trygge måten
MittVarsel er en elektronisk kanal for varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen
Imøtekommer krav til varsling
Gode rutiner for varsling, saksbehandling og lagring av saken. Trygger alle involverte i prosessen.
Innfrir krav i arbeidsmiljøloven
Forsvarlige retningslinjer og rutiner i henhold til Arbeidsmiljøloven.
Varsling på flere språk
Mittvarsel.no er tilgjengelig på flere språk som norsk, engelsk, spansk, italiensk og tysk.

Kan varsle med navn eller som anonym
Varsler kan velge å være anonym, få tildelt et brukernavn og passord slik at en kan kommunisere med saksbehandler.
Sikker og trygg saksbehandling i henhold til GPDR
All saksbehandling foregår i systemet og er kryptert slik at uvedkommende ikke får tilgang.
Rapport, statistikk og dokumenter
Gir deg oversikt over hvilke typer varslingssaker som behandles. Filer og dokumenter kan lastes opp og lagres.
Trygg dialog mellom saksbehandler og varsler - selv om varsler er anonym
Et kryptert chat-felt sørger for direktedialog mellom saksbehandler og varsler.
Effektiv skybasert webportal
En skybasert digital webplatform som er tilgjengelig på alle digitale flater. Sikker kommunikasjon, opplasting, lagring og saksbehandling foregår i portalen. Ivaretar krav i personvernloven/GDPR.
Hvorfor velge MittVarsel.no?
Enkel implementering
MittVarsel.no er en skybasert løsning som enkelt legges inn på din hjemmeside eller intranett.
Tilgjengelig på alle digitale flater
Intuitivt og lett brukergrensesnitt - både for saksbehandler og varsler.
Varsling er lønnsomt
Gode system og rutiner virker prevantivt mot kritikkverdige forhold.
Vi er stolte av å presentere noen av våre kunder som tar varsling på alvor:
Våre kunder
MittVarsel ivaretar alle roller
Sørger for en trygg saksbehandling for alle involverte
Varsler
Den som varsler tar ansvar til virksomhetens beste og ønsker ofte å være anonym. Varsler er opptatt av at saken når frem til riktig person og ønsker tilbakemelding.
Saksbehandler
Saksbehandler kan bli utsatt for krysspress og ønsker klare rutiner. Det er også viktig å sikre at varselet blir korrekt dokumentert. Saksbehandler etterlyser ofte mer informasjon fra varsler.
Leder og eier
Ledelsen må få vite om at det er kommet et varsel og være trygg på at saker blir dokumentert riktig. Leder får innsyn i prosess og stenger saken når den er ferdig behandlet.