Velkommen til Arendal kirkelig fellesråd sin varslingsside

Det er et mål at alle ansatte og frivillige i Den norske kirke opplever et godt arbeidsmiljø i kirken. Det skal være trygt å jobbe i kirken.
Som ansatt eller frivillig er du oppfordret til å varsle dersom du kjenner til kritikkverdige forhold, slik at dette kan gjøres noe med. Du må velge om du vil varsle skriftlig eller muntlig. 

Dette varselet blir sendt til Arendal kirkelige fellesråd, som er arbeidsgiver for alle ansatte på gravplassene i Arendal, i Barbu, Hisøy, Moland, Trefoldighet, Tromøy og Øyestad menighet samt kirkevergens stab.

Er du ansatt eller frivillig medarbeider i en av menighetene skal du bruke denne portalen hvis du ønsker å varsle oss om kritikkverdige forhold.

Trykk her for å varsle dersom du ikke er medarbeider.


Når du har varslet om kritikkverdige forhold vil ledelsen i fellesrådet følge opp saken. Du vil få en tilbakemelding før det har gått åtte dager.


Hva er kritikkverdige forhold?

Når du opplever noe som ikke er lov eller ikke er slik det skal være, kan det være et kritikkverdig forhold.

I arbeidsmiljøloven (§2A-1) står det at kritikkverdige forhold er det som strider mot lover og regler, mot egne etiske retningslinjer eller allmenne normer i samfunnet.

Det kan for eksempel være straffbare forhold, mobbing, trakassering, uansvarlig saksbehandling, misbruk av makt, korrupsjon, fare for liv og helse – eller annen uetisk oppførsel.

Er du i tvil om noe er kritikkverdig, bør du varsle.


Hvordan varsler jeg?

Som medarbeider kan du velge om du vil varsle anonymt eller med navn.

Du kan sende inn ditt varsel digitalt ved å trykke på knappen nederst på denne siden.

Du kan velge om du vil varsle skriftlig eller varsle muntlig.

Når du varsler digitalt vil du få et brukernavn og passord. Du kan logge inn på denne siden for å se status på saken eller skrive til saksbehandler.

Har du varslet anonymt og glemt passord: Opprett et nytt varsel, og skriv at du har varslet tidligere. Da vil saksbehandler koble sakene sammen.

Hva skjer med varselet jeg sender inn?

Ditt varsel går til en varslingsmottaker i Arendal kirkelig fellesråd som vil behandle saken. Den norske kirke tar alle varsel på alvor, og du vil få en tilbakemelding senest etter åtte dager.


Hvem kan varsle?

Alle medarbeidere kan varsle. Det vil si:

  • Du som er ansatt i Arendal kirkelige fellesråd, uansett om du er fast eller vikar, stor eller liten stillingsprosent

  • Du som har praksisplass eller er lærling  

  • Du som er frivillig i kirken

Dersom du ikke er medarbeider, kan du varsle som ekstern på en egen side. Det er for eksempel du som har døpt barnet ditt, vært på en gudstjeneste eller deltatt i en begravelse. Trykk her for å varsle som ekstern.Ønsker du å varsle med navn?

  • Her kan du varsle med din egen identitet, du bruker egen e-post adresse.
  • Når vi mottar et varsel vil vi behandle denne fortrolig. Fortrolighet innebærer i denne sammenheng at identiteten til den som melder og den/de det ev. varsles om, ikke skal gjøres kjent for flere enn det som det er nødvendig for videre behandling av saken.
Klikk her for å starte innsending av varsel med fullt navn

Ønsker du å varsle anonymt?

  • Her kan du varsle anonymt dersom du ikke ønsker at ditt navn skal kobles til saken.
  • Du vil få tildelt brukernavn og passord slik at du i etterkant kan logge deg på og kommunisere med saksbehandler.
  • Du kan underveis i prosessen gå fra å være anonym til å stå frem med din identitet om ønskelig.
Klikk her for å starte innsending av varsel som anonym