Dette er varslingsportalen for Axxelerator Capital og datterselskaper

Vi ønsker å få kjennskap til kritikkverdige forhold i alle våre virksomheter. Axxelerator ønsker å få vite om uetisk atferd som er i strid med våre verdier, vårt samfunnsansvar, vår "Code of Conduct", og/eller andre forhold som svekker vårt omdømme. 

Vi er takknemlig for at du vil si fra, og som ansvarlig eier og arbeidsgiver ønsker vi å ta tak i saken på en ordentlig måte slik at vi unngår lignende situasjoner i fremtiden.

Eksempel på kritikkverdige forhold kan være økonomisk kriminalitet, miljøkriminalitet, brudd på helse-, miljø-, og sikkerhetsbestemmelser, trakassering og forhold som medfører fare for liv og helse.

Varselet kan gjelde forhold i Axxelerator eller hvilket som helst av våre datterselskaper. 

Gjengjeldelse mot arbeidstaker er forbudt, og når du varsler med egen identitet har du i henhold til Arbeidsmiljøloven varslervern og kan kreve oppreisning dersom gjengjeldelse finner sted (se arbeidstilsynet.no).

Du kan velge å være anonym. Du vil da få tildelt et brukernavn og passord slik at du på et senere tidspunkt kan logge deg på for å kommunisere med saksbehandler. Du kan være anonym så lenge du selv ønsker. Som anonym kan du få tilsendt brukernavn og passord på SMS eller e-post, og det er ikke mulig å spore deg etterpå. Bruk gjerne en privat e-post adresse. Når du kjenner deg trygg på at saken blir behandlet på en etterrettelig måte kan du avtale et møte med din saksbehandler.


Ønsker du å varsle med navn?

  • Her kan du varsle med din egen identitet, du bruker egen e-post adresse.
  • Når vi mottar et varsel vil vi behandle denne fortrolig. Fortrolighet innebærer i denne sammenheng at identiteten til den som melder og den/de det ev. varsles om, ikke skal gjøres kjent for flere enn det som det er nødvendig for videre behandling av saken.
Klikk her for å starte innsending av varsel med fullt navn

Ønsker du å varsle anonymt?

  • Her kan du varsle anonymt dersom du ikke ønsker at ditt navn skal kobles til saken.
  • Du vil få tildelt brukernavn og passord slik at du i etterkant kan logge deg på og kommunisere med saksbehandler.
  • Du kan underveis i prosessen gå fra å være anonym til å stå frem med din identitet om ønskelig.
Klikk her for å starte innsending av varsel som anonym