Velkommen til Arendal kirkelige fellesråds varslingsside

Den norske kirke skal være et godt sted å være for alle.

Dersom du har informasjon om kritikkverdige forhold er du oppfordret til å varsle om det på denne siden. Å varsle er å si fra om kritikkverdige forhold, slik at vi kan gjøre noe med det, og unngå lignende situasjoner i fremtiden. Du kan velge om du vil varsle skriftlig eller muntlig.

Denne varslingssiden er for deg som er deltaker på et arrangement i regi av en av menighetene i Arendal.  Dette gjelder følgende menigheter: Barbu, Hisøy, Moland, Trefoldighet, Tromøy og Øyestad.

Det kan være at du har døpt et barn, deltatt i gudstjeneste, vært deltaker på leir eller annen aktivitet i regi av en av våre menigheter.

Når du har varslet om kritikkverdige forhold vil varselet bli sendt til varslingsmottaker i Arendal kirkelige fellesrådet.  Fellesrådet er ansvarlig arbeidsgiver for alle ansatte som ikke er prester.

 Du vil få en tilbakemelding før det har gått åtte dager.


Trykk her for å sende inn varsel som deltaker på arrangement i regi av en menighet i Arendal
Hva er kritikkverdige forhold?

Når du opplever noe som ikke er lov eller er slik det skal være, kan det være et kritikkverdig forhold.

I arbeidsmiljøloven (§2A-1) står det at kritikkverdige forhold er det som strider mot lover og regler, mot egne etiske retningslinjer eller allmenne normer i samfunnet.

Det kan for eksempel være straffbare forhold, mobbing, trakassering, uansvarlig saksbehandling, misbruk av makt, korrupsjon, fare for liv og helse – eller annen uetisk oppførsel.

Er du i tvil om noe er kritikkverdig, bør du varsle.


Hvordan varsler jeg?

Du kan sende inn ditt varsel digitalt ved å trykke på knappen nederst på denne siden.

Du kan velge om du vil varsle skriftlig eller varsle muntlig.

Når du varsler digitalt vil du få et brukernavn og passord. Du kan logge inn på denne siden for å se status på saken eller skrive til saksbehandler.


Hva skjer med varselet jeg sender inn?

Ditt varsel går til en varslingsmottaker i Arendal kirkelige fellesråd som vil behandle saken.

Den norske kirke tar alle varsel på alvor, og du vil få en tilbakemelding senest etter åtte dager.


Hvem kan varsle?

Alle kan kan varsle om kritikkverdige forhold.

Du trenger ikke være medlem for å varsle.

Er du ansatt, frivillig, i praksis eller lærling skal du varsle på en egen side. Trykk her for å varsle som medarbeider i Arendal kirkelige fellesråd.
Ønsker du å varsle med navn?

  • Her kan du varsle med din egen identitet, du bruker egen e-post adresse.
  • Når vi mottar et varsel vil vi behandle denne fortrolig. Fortrolighet innebærer i denne sammenheng at identiteten til den som melder og den/de det ev. varsles om, ikke skal gjøres kjent for flere enn det som det er nødvendig for videre behandling av saken.
Klikk her for å starte innsending av varsel med fullt navn

Ønsker du å varsle anonymt?

  • Her kan du varsle anonymt dersom du ikke ønsker at ditt navn skal kobles til saken.
  • Du vil få tildelt brukernavn og passord slik at du i etterkant kan logge deg på og kommunisere med saksbehandler.
  • Du kan underveis i prosessen gå fra å være anonym til å stå frem med din identitet om ønskelig.
Klikk her for å starte innsending av varsel som anonym