Støtte til pilotprosjekter – Krafttaket for mangfold og inkludering

Felter markert stjerne (*) er påkrevd.

Tips

Dersom du ikke blir ferdig med å fylle ut skjemaet på denne siden, kan du trykke på knappen under for å lagre det du har fylt ut så langt. Da kan du komme tilbake til siden ved en senere anledning, og fortsette der du slapp.


Følgende spørsmål må besvares som del av søknaden:

Kort om hvem som søker


Bekreftelse fra søker
Basisinformasjon om prosjektet

Overordnet om prosjektet

Gjennomføring av prosjektet

Avslutning og evaluering av prosjektet

Budsjett for prosjektet lastes opp som vedlegg til søknaden nederst i søknadskjema. Forslag til mal til budsjett finner du på nettsiden. Budsjettet må reflektere fullt ut de inntekter og utgifter som er i prosjektet.

Inntekter i tillegg til krafttaket kan være fra støtteordninger, sponsorer, eget organisasjonsledd og gjennom egenaktivitet i prosjektet. Vi ser det som positivt at flere er med å støtte gode prosjekter. På den andre siden – om dere uventet mottar midler fra flere steder til samme aktivitet ønsker vi at dere rapporterer dette inn, og enten viser hvordan dette vil skalere opp prosjektet eller søker om å omdisponere midlene. Dere kan også velge å trekke søknaden.

Kostnader må være basert på reelle utgifter i prosjektet til aktivitet, rekruttering, utstyr, lønn m.m. Det kan ikke legges inn leie av egne lokaler eller utstyr, eller andre poster som vil være en inntekt for organisasjonsleddet. Det er viktig at de ulike kostnadene dere setter opp i budsjettet vil være relativt like de postene dere vil bruke for regnskapet. Dette for å sikre at dere får godkjent hvordan pengene har blitt brukt ved prosjektets slutt.


(bilder, pdf og tekstdokumenter og andre dokumenter godtas)

For å forhindre automatiserte innsendinger og SPAM må du krysse av i denne boksen: