MossIA Portal for Let Us Know  

Vi ønsker å få kjennskap til kritikkverdige forhold i virksomheten.  Vi ønsker også å motta positive forbedringsforslag til vårt lederskap og organisasjon. Vi er takknemlige for at du vil si ifra og dele gode forbedringsforslag.  

Som en god arbeidsgiver ønsker vi å ta tak i saken på en ordentlig måte samt implementere gode forslag.

Eksempel på kritikkverdige forhold kan være økonomisk kriminalitet, miljøkriminalitet, brudd på helse-, miljø-, og sikkerhetsbestemmelser, trakassering og forhold som medfører fare for liv og helse.

Gjengjeldelse mot arbeidstaker er forbudt, og når du varsler med egen identitet har du i henhold til Arbeidsmiljøloven varslervern og kan kreve oppreisning dersom gjengjeldelse finner sted (se arbeidstilsynet.no).

Du kan velge å være anonym så lenge du selv ønsker. Du vil få tildelt et brukernavn og passord slik at du på et senere tidspunkt kan logge deg inn for å kommunisere med saksbehandler. Bruk gjerne din private e-post adresse slik at det ikke er mulig å spore deg. Når du kjenner deg trygg på at arbeidsgiver behandler saken på en etterrettelig måte, kan du avtale et møte med din saksbehandler, hvis du vil.

Forslag til forbedringer
Dersom du har generelle forslag til forbedringer i selskapet eller ros, så send gjerne en epost til ledelsen på letusknow@mossia.net. Vi setter stor pris på ditt innspill.


Ønsker du å varsle med navn?

  • Her kan du varsle med din egen identitet, du bruker egen e-post adresse.
  • Når vi mottar et varsel vil vi behandle denne fortrolig. Fortrolighet innebærer i denne sammenheng at identiteten til den som melder og den/de det ev. varsles om, ikke skal gjøres kjent for flere enn det som det er nødvendig for videre behandling av saken.
Klikk her for å starte innsending av varsel med fullt navn

Ønsker du å varsle anonymt?

  • Her kan du varsle anonymt dersom du ikke ønsker at ditt navn skal kobles til saken.
  • Du vil få tildelt brukernavn og passord slik at du i etterkant kan logge deg på og kommunisere med saksbehandler.
  • Du kan underveis i prosessen gå fra å være anonym til å stå frem med din identitet om ønskelig.
Klikk her for å starte innsending av varsel som anonym