Takk for at du sier ifra! Vi ønsker at ansatte sier ifra om kritikkverdige forhold slik at Norges Fotballforbund (NFF) kan forbedre og utvikle seg. NFF skal også tilrettelegge for åpenhet på arbeidsplassen slik at uønskede hendelser og kritikkverdige forhold kan tas opp og diskuteres fritt.

Å varsle er å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen til noen som direkte eller indirekte kan ha myndighet til å gjøre noe med det. NFFs tilrettelegging for varsling gjennom informasjon, digitalt system for varsling og rutiner skal bidra til at kritikkverdige forhold håndteres på en forsvarlig måte. Det skal også bidra til at både varsler og den/de det blir varslet om ivaretas på en god måte.

NFFs varslingskanal gjelder vedrørende saker på ansatte i NFF (sentralt, krets og i NFFs heleide datterselskap). Eksterne aktører som skal varsle på NFF ansatte, benytter denne kanalen. Kanalen gjelder ikke varslingssaker i organisasjonen for øvrig, dvs saker i våre medlemsklubber. Her må det varsles via klubbens egne varslingskanaler.

Ressurser:

Hvordan bruke webportalen MittVarsel - brukerveiledning

Varslingsplakat 2019


Ønsker du å varsle med navn?

  • Her kan du varsle med din egen identitet, du bruker egen e-post adresse.
  • Når vi mottar et varsel vil vi behandle denne fortrolig. Fortrolighet innebærer i denne sammenheng at identiteten til den som melder og den/de det ev. varsles om, ikke skal gjøres kjent for flere enn det som det er nødvendig for videre behandling av saken.
Klikk her for å starte innsending av varsel med fullt navn

Ønsker du å varsle anonymt?

  • Her kan du varsle anonymt dersom du ikke ønsker at ditt navn skal kobles til saken.
  • Du vil få tildelt brukernavn og passord slik at du i etterkant kan logge deg på og kommunisere med saksbehandler.
  • Du kan underveis i prosessen gå fra å være anonym til å stå frem med din identitet om ønskelig.
Klikk her for å starte innsending av varsel som anonym