I Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) ønsker vi å få vite om uetisk atferd som er i strid med våre verdier, svekker NIFs omdømme og/eller andre kritikkverdige forhold. NIF oppfordrer derfor alle ansatte, innleide m.fl. til å varsle om eventuelle kritikkverdige forhold i vår organisasjon.

Varselet må gjelde forhold i NIF sentral, Olympiatoppen eller i idrettskretsene. Det kan også varsles om forhold som berører vårt bistandsarbeid i utlandet.

Forhold ved andre organisasjonsledd, f.eks. særforbund og idrettslag, må varsle direkte til det organisasjonsleddet det gjelder.

Alle ansatte og innleide medarbeidere kan varsle til NIF. I tillegg kan personer som utfører arbeid for NIF varsle.

Eksterne varslere, dvs. personer utenfor NIF som ønsker å melde om kritikkverdige hendelser/observasjoner i NIF kan også varsle her.


Ønsker du å varsle med navn?

  • Her kan du varsle med din egen identitet, du bruker egen e-post adresse.
  • Når vi mottar et varsel vil vi behandle denne fortrolig. Fortrolighet innebærer i denne sammenheng at identiteten til den som melder og den/de det ev. varsles om, ikke skal gjøres kjent for flere enn det som det er nødvendig for videre behandling av saken.
Klikk her for å starte innsending av varsel med fullt navn

Ønsker du å varsle anonymt?

  • Her kan du varsle anonymt dersom du ikke ønsker at ditt navn skal kobles til saken.
  • Du vil få tildelt brukernavn og passord slik at du i etterkant kan logge deg på og kommunisere med saksbehandler.
  • Du kan underveis i prosessen gå fra å være anonym til å stå frem med din identitet om ønskelig.
Klikk her for å starte innsending av varsel som anonym