Takk for at du sier ifra! Vi ønsker at alle våre medlemmer og ansatte sier ifra om kritikkverdige forhold slik at Norges Motorsportforbund kan forbedre og utvikle seg. Norges Motorsportforbund skal også tilrettelegge for åpenhet i miljøet og på arbeidsplassen slik at uønskede hendelser og kritikkverdige forhold kan tas opp og diskuteres fritt.

Å varsle er å si fra om kritikkverdige forhold til noen som direkte eller indirekte kan ha myndighet til å gjøre noe med det. Norges Motorsportforbund sin tilrettelegging for varsling gjennom informasjon, digitalt system for varsling og rutiner skal bidra til at kritikkverdige forhold håndteres på en forsvarlig måte. Det skal også bidra til at både varsler og den/de det blir varslet om ivaretas på en god måte.

Du kan lese mer om rutine for varsling her:  https://www.nmfsport.no/t/informasjon-2/rutiner-for-varsling-i-nmf/

Når du varsler får du tildelt et brukernavn og passord. Dette innebærer at du kan logge deg inn igjen og sjekke hva som er status i saken hvem som er saksbehandler og eventuelt supplere med mer informasjon gjennom portalens chattefunksjon.

Vedlagt ligger et nettkurs om varsling:  https://e.digitaliq.no/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=57


Registrere varsel

  • Her kan du varsle med din egen identitet, du bruker egen e-post adresse.
  • Når vi mottar et varsel vil vi behandle denne fortrolig. Fortrolighet innebærer i denne sammenheng at identiteten til den som melder og den/de det ev. varsles om, ikke skal gjøres kjent for flere enn det som det er nødvendig for videre behandling av saken.
Klikk her for å starte innsending av varsel med fullt navn