Velkommen til felles varslingsportal for norsk sjakk!

Sjakkforbundene skal arbeide mot vold, trusler, diskriminering, hets, mobbing, juks, seksuell trakassering og seksuelle overgrep gjennom forebyggende arbeid og effektive sanksjoner, slik at norsk sjakk er trygt for alle. Varslingskanalen er en del av dette arbeidet. 

Forbundene oppfordrer til å varsle om alle uønskede hendelser i norsk sjakk. Norsk sjakks etiske retningslinjer finner du her. Vi oppfordrer til å varsle med navn, da det vil gjøre det lettere å behandle saker. Ved anonym varsling vil du få et brukernavn og et passord som kan benyttes til å kommunisere med saksbehandler. 

Håndtering av varsler

Varsler innsendt mottas og håndteres av forbundenes felles varslingsutvalg. Varslingsutvalget består av generalsekretær Eirik Natlandsmyr, Aud Norunn Røsok Strand og Kristian Trygstad.

I behandlingen av saker er det i tillegg noen grunnleggende prinsipper for håndtering av alle saker: Fortrolig informasjon skal ikke deles (konfidensialitet), saksbehandlere skal være upartisk og ikke ha personlige interesser i saken (habilitet), og at den det varsles om skal gis rett til å forklare seg (kontradiksjon). Det samtidig et mål om å løse saker på lavest mulig nivå.

Brudd på norsk sjakks etiske retningslinjer kan medføre sanksjoner etter forbundenes gjeldende disiplinærreglement (disiplinærreglement i NSF / disiplinærreglement i USF)  

Brudd på Turneringsreglementet og Spillereglene vil bli videresendt til Reglementsutvalget i tråd med disiplinærreglementet.Ønsker du å varsle med navn?

  • Her kan du varsle med din egen identitet, du bruker egen e-post adresse.
  • Når vi mottar et varsel vil vi behandle denne fortrolig. Fortrolighet innebærer i denne sammenheng at identiteten til den som melder og den/de det ev. varsles om, ikke skal gjøres kjent for flere enn det som det er nødvendig for videre behandling av saken.
Klikk her for å starte innsending av varsel med fullt navn

Ønsker du å varsle anonymt?

  • Her kan du varsle anonymt dersom du ikke ønsker at ditt navn skal kobles til saken.
  • Du vil få tildelt brukernavn og passord slik at du i etterkant kan logge deg på og kommunisere med saksbehandler.
  • Du kan underveis i prosessen gå fra å være anonym til å stå frem med din identitet om ønskelig.
Klikk her for å starte innsending av varsel som anonym