Oslostudentenes Idrettsklubb sin åpne varslingskanal for uønskede hendelser

Si fra! Denne varslingskanalen er for alle som opplever eller er vitne til uønskede hendelser i OSI og studentidretten.

OSI skal være et trygt studentidrettslag! OSI skal arbeide mot vold, trusler, diskriminering, hets, mobbing, trakassering og overgrep gjennom forebyggende arbeid. Denne varslingskanalen er en del av dette arbeidet. Alle varsler sendes sentralt til OSI, og man kan velge om man vil være anonym eller ikke. Det er viktig at du logger deg på etter en tid for å se om OSI har svart deg og om vi har noen flere spørsmål vedrørende saken. Varslingen skal bygge på saklig grunnlag, og varsler skal være i god tro når det gjelder opplysningens riktighet og alvor.

Hva skjer når du sier fra?

Vi følger opp alle saker og det er ledelsen i idrettslaget sin oppgave å håndtere varselet. Vi vil gi deg beskjed når varselet er mottatt og holde deg oppdatert om hva som skjer videre.

Om du ønsker mer informasjon eller raskere tilbakemelding, ta kontakt med daglig leder eller styreleder. Ta også kontakt om du føler deg utrygg eller er usikker på hva som skjer.

Kontaktinformasjon for varsling i OSI:

 

Daglig leder                                         Styreleder                                           Nestleder
Truls Vestnes                                      Amalie Rostad                     ????Nina Stærnes
Mail: daglig-leder@osi.no            Mail: styreleder@osi.no               ? Mail: nestleder@osi.no   

 Ønsker du å varsle med navn?

  • Her kan du varsle med din egen identitet, du bruker egen e-post adresse.
  • Når vi mottar et varsel vil vi behandle denne fortrolig. Fortrolighet innebærer i denne sammenheng at identiteten til den som melder og den/de det ev. varsles om, ikke skal gjøres kjent for flere enn det som det er nødvendig for videre behandling av saken.
Klikk her for å starte innsending av varsel med fullt navn

Ønsker du å varsle anonymt?

  • Her kan du varsle anonymt dersom du ikke ønsker at ditt navn skal kobles til saken.
  • Du vil få tildelt brukernavn og passord slik at du i etterkant kan logge deg på og kommunisere med saksbehandler.
  • Du kan underveis i prosessen gå fra å være anonym til å stå frem med din identitet om ønskelig.
Klikk her for å starte innsending av varsel som anonym