Varslingsportal for Statnett

Takk for at du sier ifra! Vi ønsker å bli varslet om kritikkverdige forhold slik at Statnett kan forbedre og utvikle seg. Statnett skal også tilrettelegge for åpenhet på arbeidsplassen slik at uønskede hendelser og kritikkverdige forhold kan tas opp og diskuteres fritt.

Å varsle er å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen til noen som direkte eller indirekte kan ha myndighet til å gjøre noe med det. Statnett sin tilrettelegging for varsling gjennom informasjon, digitalt system for varsling og rutiner skal bidra til at kritikkverdige forhold håndteres på en forsvarlig måte. Det skal også bidra til at både varsler og den/de det blir varslet om ivaretas på en god måte.


Ønsker du å varsle med navn?

  • Her kan du varsle med din egen identitet.
  • Du bruker egen epostadresse og får tildelt passord som kan endres ved pålogging.
  • Du vil få melding når saken er åpnet og under behandling.
  • Du kan bli spurt om mer dokumentasjon og evt. bli inviter inn i møter for å få frem flere momenter i saken.
  • Gjennom arbeidsmiljøloven §2A-21 er gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler forbudt
Klikk her for å starte innsending av varsel med fullt navn

Ønsker du å varsle anonymt?

  • Her kan du varsle anonymt dersom du ikke ønsker at ditt navn skal kobles til saken.
  • Du vil få tildelt brukernavn og passord slik at du i etterkant kan logge deg på og kommunisere med saksbehandler.
  • Du kan underveis i prosessen gå fra å være anonym til å stå frem med din identitet om ønskelig.
  • Vær oppmerksom på at varslervern ikke gjelder så lenge din identitet er ukjent.
Klikk her for å starte innsending av varsel som anonym