NORGES FOTBALLFORBUND SIN ÅPNE VARSLINGSKANAL FOR UØNSKEDE HENDELSER

Takk for at du sier i fra! Denne varslingskanalen er for alle som opplever eller er vitne til uønskede hendelser i fotballen.

NFF skal arbeide mot vold, trusler, diskriminering, hets, mobbing, doping, kampfiksing, seksuell trakassering, seksuelle overgrep og andre uønskede hendelser gjennom forebyggende arbeid og effektive sanksjoner, slik at fotballarenaen er trygg for alle. Denne varslingskanalen er en del av dette arbeidet. Alle varsler sendes til NFF sentralt. Både saken og situasjonen vil avgjøre videre saksgang. De fleste sakene vil bli behandlet og fulgt opp av de lokale fotballkretsene.

Fotballen er forpliktet til å ta aktive grep for å unngå at vårt virke krenker menneskerettighetene. Gjennom denne varslingskanalen kan du si ifra dersom du opplever at dine eller andres rettigheter blir krenket i fotballen, for eksempel en krenkelse av din ytringsfrihet, religionsfrihet eller rett til deltakelse.

Du kan velge å være anonym. Det er viktig at du logger deg på etter en tid for å se om NFF har svart deg og om de har noen flere spørsmål til saken. Som anonym kan du få tilsendt brukernavn og passord på SMS eller e-post, og det er ikke mulig å spore deg etterpå.

Hvis du har spørsmål som omhandler andre deler av fotballaktiviteten - bruk dette skjemaet: Kontaktskjema - Norges Fotballforbund  

Ressurser:

Retningslinjer for forebygging og håndtering av seksuell trakassering og overgrep

Håndtering av uønskede hendelser i klubb

Varslingsplakat NFF


Ønsker du å varsle med navn?

  • Her kan du varsle med din egen identitet, du bruker egen e-post adresse.
  • Når vi mottar et varsel vil vi behandle denne fortrolig. Fortrolighet innebærer i denne sammenheng at identiteten til den som melder og den/de det ev. varsles om, ikke skal gjøres kjent for flere enn det som det er nødvendig for videre behandling av saken.
Klikk her for å starte innsending av varsel med fullt navn

Ønsker du å varsle anonymt?

  • Her kan du varsle anonymt dersom du ikke ønsker at ditt navn skal kobles til saken.
  • Du vil få tildelt brukernavn og passord slik at du i etterkant kan logge deg på og kommunisere med saksbehandler.
  • Du kan underveis i prosessen gå fra å være anonym til å stå frem med din identitet om ønskelig.
Klikk her for å starte innsending av varsel som anonym