Skriv ut siden

NORGES FOTBALLFORBUND SIN ÅPNE VARSLINGSKANAL FOR UØNSKEDE HENDELSER

Takk for at du sier i fra! Denne varslingskanalen er for alle som opplever eller er vitne til uønskede hendelser i fotballen.

Alle som er opptatt av fotball skal bidra til å ta vare på fotballens kjerneverdier. Fair play handler om det som skjer på og utenfor banen, og er normen som skal prege aktiviteten vår på alle nivåer. Fotballkamper skal foregå i trygge rammer slik at alle får gode opplevelser. NFF skal arbeide mot vold, trusler, diskriminering, hets, mobbing, doping, kampfiksing, seksuell trakassering og seksuelle overgrep gjennom forebyggende arbeid og effektive sanksjoner, slik at fotballarenaen er trygg for alle. Denne varslingskanalen er en del av dette arbeidet.

Vi er avhengig av at du sier i fra hvis du opplever eller er vitne til noe som bryter med fotballens verdier og vi skal ta tak i saken på en ordentlig måte slik at vi unngår lignende situasjoner i fremtiden. Alle varsler sendes til NFF sentralt. Både saken og situasjonen vil avgjøre videre saksgang. I de fleste tilfeller vil fotballkrets hvor hendelsen har skjedd være saksbehandler.

Du kan velge å være anonym. Det er viktig at du logger deg på etter en tid for å se om NFF har svart deg og om de har noen flere spørsmål til saken. Som anonym kan du få tilsendt brukernavn og passord på SMS eller e-post, og det er ikke mulig å spore deg etterpå. 

Ressurser:

Varslingsplakat NFF


Ønsker du å varsle med navn?

  • Her kan du varsle med din egen identitet, du bruker egen e-post adresse.
  • Gjennom arbeidsmiljøloven §2 A-4 er gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler forbudt.
  • Når vi mottar et varsel vil vi behandle denne fortrolig. Fortrolighet innebærer i denne sammenheng at identiteten til den som melder og den/de det ev. varsles om, ikke skal gjøres kjent for flere enn det som det er nødvendig for videre behandling av saken.
Klikk her for å starte innsending av varsel med fullt navn

Ønsker du å varsle anonymt?

  • Her kan du varsle anonymt dersom du ikke ønsker at ditt navn skal kobles til saken.
  • Du vil få tildelt brukernavn og passord slik at du i etterkant kan logge deg på og kommunisere med saksbehandler.
  • Du kan underveis i prosessen gå fra å være anonym til å stå frem med din identitet om ønskelig.
Klikk her for å starte innsending av varsel som anonym