TransparencyGate — Lie Gruppen

 

Velkommen til Liegruppen AS sin portal om Åpenhetsloven

Vi har forpliktet oss til å drive vår virksomhet i henhold til FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Vi respekterer alle internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, inklusive de som er nedfelt i verdenserklæringen om menneskerettigheter, FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter, FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, Den internasjonale arbeidsorganisasjonens (ILO) erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet og gjeldende standarder innenfor den internasjonale humanitær retten.

 

Vi erkjenner at våre leverandører spiller en svært viktig rolle i å hjelpe oss med å realiser vår strategi, og vi forplikter oss til å engasjere leverandører som følger gjeldende lover og opptrer lojalt og i tråd med intensjonen i våre menneskerettighetsforpliktelse. Dette betyr blant annet å opprettholde en høy standard på helse, sikkerhet og sikring samt å ha en tilnærming til menneskerettigheter som er i samsvar med målene i FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. I denne portalen beskriver vi standarder for menneskerettigheter.

 

Aktsomhetsvurdering er en gjentakende prosess, som består av å forankre, kartlegge, forebygge og kommunisere negative konsekvenser av egen virksomhet. Vår virksomhet omfattes av lovverket og vil regelmessig utføre aktsomhetsvurderinger gjennom å kartlegge menneskerettighets forhold i verdikjeden, herunder leverandører og andre forretningspartnere. Ved å evaluere alle parter, vil det gi en oversikt over om foregår eller er risiko for at det er brudd på menneskerettigheter eller om det er uanstendig arbeidsforholdVed å utføre aktsomhetsvurderinger blir vi i bedre i stand til å kunne stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som virksomhetene kan knyttes til direkte eller indirekte.

 

 

 

 

 


Innlogging
Informasjonskrav
Meld inn forhold