Vennligst vent – IKKE lukk siden!

TransparencyGate — Mestergruppen

 

Åpenhetsloven

Mestergruppen er en stor aktør i bransjene vi opererer innen, og vi ønsker å være åpne og etterrettelige om hvordan vi opererer. Vi har en informasjonsplikt og forholder oss til den nye Åpenhetsloven.

Mestergruppen har i kraft av sin posisjon og størrelse innenfor bygg- og eiendomsmarked et særlig ansvar for, og mulighet til å påvirke etterlevelse og beskyttelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.  
 
Vi ønsker gjennom vår virksomhet å bidra til utvikling av en ansvarlig bygg- og anleggsbransje. Hvordan vi gjennomfører våre anskaffelser, følger opp kontrakter og samarbeider med og utvikler leverandører er viktige tiltak for å sikre respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 
 
Vår forpliktelse til å respektere grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold fremkommer blant annet av Mestergruppens etiske retningslinjer og anti-korrupsjonsretningslinjer. 
 
Mestergruppen skal fremme en bedriftskultur som kjennetegnes ved respekt og omtanke for miljøet, andre mennesker og deres eiendom. Vi skal alltid opptre på en måte som inngir tillit både i samarbeid med kolleger, leverandører, kunder og andre forretningsforbindelser. 

Mestergruppen har høye forventninger til sine leverandører knyttet til etikk, bærekraft og kvalitet. (Klikk her for å lese våre krav og forventninger)
Leverandørene forplikter seg til å ha forretningsetikk tilsvarende eller strengere enn Mestergruppens interne Verdier og Etiske retningslinjer.
Les mer om etikk og våre etiske retningslinjer her.

Mestergruppen er opptatt av sporbarhet i verdikjeden og stiller derfor krav om at våre leverandører registrerer relevante varer i NOBB* som er byggenæringens største varedatabase for vareinformasjon. 

*I NOBB finnes produktinformasjon som: produsentnavn, monteringsanvisning, ytelseserklæring, FDV-dokumentasjon, sikkerhetsdatablad, sertifikater og ulike typer miljødeklarasjoner som EPD, ECO-product, A20, svanemerke m.m. Ved å laste ned appen NOBB Skanner, kan strekkoden til et produkt skannes for å hente ut produktinformasjon.

Innlogging
Informasjonskrav
Meld inn forhold